Dokumenti


Pregled dokumenata

Kućni red CZA Osijek

Statut CZA

Sigurnosni i zaštitni program i protokol postupanja

Pravilnik o upisima i mjerilima za vrtić

Procedura korištenja službenih automobila

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Pravilnik o bagatelnoj nabavi

Zahtjev za upis djece u rani i predškolski program odgoja i obrazovanja

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Procedura putni nalozi

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Procedura blagajničkog poslovanja

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja 2023

Procedura raspolaganja nekretninama

Registar ugovora

Pravo na pristup informacijama godišnje izvješće za 2020.

Procedura korištenja vlastitih prihoda

Zahtjev za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama godišnje izvješće za 2019.

Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti 2022.

Pravilnik o radu 2023.

Odluka o postupku i kriterijima uključivanja učenika u program produženog stručnog postupka

Zahtjev roditelja PSP

Zahtjev za oblik prijevoza učenika 2023.2024

Izjava o nemogućnosti organiziranja prijevoza 2023.2024

Izjava o razlogu individualiziranog prijevoza 2023.2024

Odluka i obrazloženje polugodišnjeg izvješća o izvršenju financijskog plana

Odluka I rebalans 2023

Odluka izvještaj o fincijskom poslovanju polugodišnje izvješće 2023

Izvještaj o fincijskom poslovanju 2023

Odluka za prijedlog financijskog plana 2024-2026

Prijedlog izmjena i dopuna financijskog plana II rebalans

Obrazloženje izmjena financijskog plana za 2023.g. Odluka II rebalans 2023.

Termini informativnih razgovora

Godišnje izvješće PPI 2023

Plan nabave 2024.

Skip to content