Terapijski postupci

Logopedska terapija

Logopedska terapija

Poremećaj iz spektra autizma (PSA) obilježen je drugačijim komunikacijskim razvojem i nedostacima u području socijalnih interakcija: smanjenim kontaktom očima, nedostatkom imitacije, združene pažnje, nedostacima vezanim uz teoriju uma. Navedeno rezultira komuniciranjem sa suženim brojem komunikacijskih funkcija i suženim brojem komunikacijskih sredstava kojima osobe s PSA-om prenose željenu poruku. S obzirom da komunikacija predstavlja temelje na koje se potom nadovezuju jezik i govor, mnoga djeca s PSA-om, osim u obilježjima komunikacije, variraju i u jezično-govornim sposobnostima: jezičnom razumijevanju i proizvodnji te korištenju naučenih vještina u svakodnevnoj komunikaciji. 

Stoga ciljana područja logopedskog poticanja djece s PSA-om obuhvaćaju: 
– sudjelovanje u zajedničkim aktivnostima 
– intencijsku komunikaciju  
– vještine združene pažnje 
– vještine igre 
– jezično razumijevanje 
– jezičnu proizvodnju 
– pragmatiku 
– (pred)vještine čitanja, pisanja i računanja 

Glavni cilj logopedske terapije je omogućiti djetetu da na prikladan i učinkovit način razumije okolinu i s njom komunicira. Kako bi došlo do funkcionalne komunikacije, cilj terapije je proširiti broj funkcija za koje dijete komunicira te omogućiti djetetu da komunicira sa što većim brojem sredstava. Smatra se da je komunikacija intencijska kada dijete (simboličkim) sredstvima šalje poruku svome partneru za jednu od mnogobrojih komunikacijskih svrha: pozdravljanje, imenovanje, ponavljanje, odgovaranje, traženje aktivnosti, traženje odgovora, traženje dozvole, traženje informacija, dozivanje i mnoge druge. Sredstva kojima dijete prenosi poruku mogu biti neverbalna (ikoničke geste, znakovi, simboli) i verbalna (korištenje govora). 

U tu svrhu u Centru se koristi potpomognuta komunikacija uz čiju pomoć dijete pronalazi odgovarajuće sredstvo kojim će komunicirati s okolinom. Tako se u logopedskom kabinetu koriste komunikatori (GoTalk 20, Super Talker, iTalk2, Tobii), Talking photo albumi, informatička oprema s Komunikator + aplikacijama, PECS, piktogrami i slični programi. 

Sama logopedska terapija provodi se u suvremeno opremljenom kabinetu u trajanju od 30 minuta za pojedino dijete. Terapija započinje opservacijom u svrhu ispitivanja komunikacijskih vještina te stupnja jezično-govornog razvoja. Na temelju prikupljenih podataka o postojećim sposobnostima djeteta planiraju se individualni terapijski postupci za svakog ponaosob, postavljaju se odgovarajući individualizirani ciljevi i odabiru se odgovarajuće metode i sredstva rada uzimajući u obzir i obilježja učenja, individualne potrebe te djetetovu motivaciju. 

Skip to content