Izvannastavne aktivnosti

Sportska grupa

Sportska grupa

Igra je u čovjekovoj prirodi od samog rođenja. Za pravilan rast i razvoj dječjeg organizma igra je jedna od temeljnih pretpostavki. Cilj elementarnih igara je razvoj prirodnih oblika kretanja, motoričkih sposobnosti kao što su jakost, snaga, koordinacija, ravnoteža, preciznost, pozitivno djelovanje na kvalitetu života djece, razvijanje samostalnosti i sposobnosti rješavanja različitih zadataka i situacija, poštivanje pravila različitih elementarnih igara. Takve igre su jednostavnije, bez teških sadržaja s prilagodljivim pravilima ovisno o cilju sata i okolini koja nas okružuje. Prednost elementarnih igara jest u spajanju fizičke aktivnosti i razvijanju sposobnosti. Pravila elementarnih igara u nastavi objašnjavamo uz pomoć vizualne podrške te prilagođavamo igru na način da odgovara sposobnostima, znanjima i specifičnostima svakog pojedinog djeteta.

Skip to content