Terapijski postupci

Socijalne vještine

Socijalne vještine

Socijalne vještine općenito možemo definirati kao ponašanja koja u datoj situaciji omogućuju dobar socijalni ishod (Gresham i Elliot, 1987). Kada govorimo o načinu usvajanja socijalnih vještina onda se taj proces odvija kroz trening socijalnih vještina.

Trening socijalnih vještina uključuje kombinaciju ponašajnih, kognitivnih i emocionalnih vještina korištenjem edukacijskih metoda (Goldstein i sur., 1993; prema Brendtro, Ness i Milburn, 1983).

 

Reahabilitacijski program Socijalne vještine u Centru za autizam Osijek:

 • usredotočuje se na poticanje poželjnog ponašanja i gašenje nepoželjnog ponašanja;
 • baziran je na strukturiranom učenju;
 • osigurava mogućnost isprobavanja socijalnih vještina u različitim situacijama s ciljem generalizacije;
 • koristi funkcionalnu procjenu ponašanja kako bi se identificirale specifične vještine pojedninca;
 • jača socijalne vještine pojačavajući frekvenciju pojavljivanja određene vještine u određenoj situaciji u školskom okruženju kako bi se prirodno dogodila povezanost između upotrebe socijalne vještine i posljedice takvog ponašanja;
 • uključuje roditelje, učitelje, terapeute i druge važne osobe iz djetetove okoline kako bi podržavali naučene vještine.

 

Usvojene socijalne vještine učenicima omogućuju:

 • bolje razumijevanje socijalnih situacija,
 • bolju prihvaćenost od strasna vršnjaka i okoline,
 • bržu prilagodbu,
 • višu razinu samopouzdanja,
 • lakše rješavanje socijalnih problema.

 

Skip to content