Novosti

Socijalne usluge

Socijalne usluge

Centar za autizam započinje s pružanjem socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju i njihove roditelje.

Centar će pružati usluge psihosocijalne pomoći i podrške kod pružatelja usluge (individualno i grupno), uslugu rane razvojne podrške (1. u obitelji korisnika za djecu u dobi od 0-3 godina, 2. u obitelji korisnika za djecu u dobi od 3-7 godina, 3. kod pružatelja usluga za djecu u dobi od 0-3 godina, 4. kod pružatelja usluga za djecu u dobi od 3-7 godina) te uslugu pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja.

Zainteresirani roditelji priznavanje prava na socijalnu uslugu mogu zatražiti podnošenjem zahtjeva u nadležnim Hrvatskim zavodima za socijalni rad, a dodatne informacije mogu zatražiti na e-mail: ured@centar-autizam-os.skole.hr ili na broj 031/201-850.

Skip to content