Rehabilitacijski program

Rehabilitacija putem pokreta

Rehabilitacija putem pokreta

Stimulacije pokretom 

Rehabilitacija putem pokreta je edukacijsko-rehabilitacijski postupak koji koristi pokret kao sredstvo  poticanja cjelokupnog razvoja. Proizlazi iz mnogobrojnih spoznaja o utjecaju motoričkih aktivnosti na cjelokupni razvoj djeteta. 

Svaki čovjek ima urođenu potrebu za kretanjem pa ju treba što je moguće više koristiti u poticanju razvoja. Rehabilitacija putem pokreta provodi se upravo kroz aktivnosti koje koriste pokret kao sredstvo. Zabavne su, poticajne i edukativne. Djelovanjem usmjerenih motoričkih aktivnosti na stimulaciju perceptivnih i spoznajnih funkcija, komunikaciju i socijalno ponašanje, osiguran je integrativni pristup cjelokupnom fizičkom razvoju. Znači da se rehabilitacija putem pokreta ne ograničava isključivo na funkcionalni trening, već motoričke zadatake organizira uzimajući u obzir puno širi aspekti dječjeg razvoja. Učestala primjena pokreta i tjelesnih aktivnosti može unaprijediti aktualno i buduće tjelesno stanje, ali djeluje izrazito pozitivno i na psihičko zdravlje.  

Aktivnoti su struktrirane tako da integriraju motorički sa spoznajnim razvojem. Poticanjem razvoja motoričkih vještina i sposobnosti djeluje se na razvoj senzoričke diferencijacije, percipiranja i mišljenja, razvoj pamćenja, pažnje, koncentracije, kao i na stjecanje pojmova. 

U okviru rehabilitacije putem pokreta stimuliraju se osnovni oblici kretanja (hodanje, poskakivanje, trčanje, skakanje, bacanje, hvatanje i njihova kombinacija), a integrativno je povezano i poticanje razvoja koordinacijskih motričkih sposobnosti (ravnoteža, reagiranje, prilagođavanje, prestrukturiranje, kombiniranje, ritmiziranje, prostorna orijentacija, koordinacija oko – ruka, spretnost ruku). Potiče se razvoj komunikacije kako neverbalne (kontakt pogledom, dodirom, pokretom, gestom i mimikom) tako i verbalne (razvoj govora kroz ritmiziranje, reagiranje na verbalne podražaje te proširivanje rječnika u odnosu na vremenske i prostorne pojmove, oblike kretanja, dijelove tijela i sredstva koja se koriste u aktivnostima). 

U rehabilitaciji putem pokreta nema prisiljavanja na aktivnost. Aktivnosti su dovoljno atraktivne da privuku na sudjelovanje, a sudjelovanje je dovoljna nagrada. Prilagođene su svakom djetetu tako da ih uz određeni napor može uspješno izvesti. Djeca pokret smatraju zabavnim, ne izjednačavaju pokretne aktivnosti s nekim ‘radom’ ili situacijom učenja. Motorički i senzorički podražaji su ono što djeca vole i što im je zabavno.

Skip to content