Terapijski postupci

Razvoj socijalnog i emocionalnog ponašanja

Razvoj socijalnog i emocionalnog ponašanja

Komuniciranje o svojim osjećajima i razumijevanje tuđih emocija može biti izazov za mnoge od nas, a izazov je još veći kada je riječ o djeci s poremećajem iz spektra autizma. Slijedom toga i socijalna interakcija s drugima može biti područje u kojem naši učenici trebaju podršku, jer imaju poteškoće u prepoznavanju emocija, samoregulaciji i prepoznavanju namjera drugih u različitim socijalnim kontekstima.

Rehabilitacijski program Razvoj emocionalnog i socijalnog ponašanja podrška je našim učenicima pri razvijanju svijesti o osjećajima i izgradnji socijalnih odnosa. Poučavamo učenike kako biti emocionalno interaktivniji i osjetljiviji. Vježbamo emocionalne i socijalne vještine u kontekstu koji je manje stresan od stvarne socijalne situacije omogućujući učenicima stjecanje znanja i samopouzdanja kako bi te vještine mogli koristiti u svakodnevnom životu.

Program se realizira kroz individualizirani pristup, a aktivnosti se planiraju na temelju procjene uzimajući u obzir individualne razlike u socijalnom i emocionalnom funkcioniranju i komunikaciji s ciljem osiguravanja smislenog i za djetetove potrebe relevantnog emocionalnog učenja.

U neposrednom radu s učenicima koriste se vizualno podržavajući sadržaji vezani za emocionalne i socijalne teme uz individualni rad u jasnoj strukturi.

Skip to content