Projekti

Projekt “Širenje usluge uključivanja terapijskih pasa za djecu s teškoćama u razvoju”

Projekt “Širenje usluge uključivanja terapijskih pasa za djecu s teškoćama u razvoju”

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1. 

Cilj projekta je povećati društvenu uključenost djece s teškoćama u razvoju širenjem i unapređenjem usluge uključivanja terapijskih pasa na područje gradova Vukovara, Pule, Rijeke, Lobora, Osijeka, Zagreba i Dugog Sela.  

Ciljane skupine projekta su stručnjaci različitih profila i djeca s teškoćama u razvoju. Projektne aktivnosti uključuju edukaciju stručnjaka različitih profila, kako bi stekli specifična znanja i vještine za rad s terapijskim psom. Temeljem 50 sati edukacije stručnjaci različitih profila iz 6 hrvatskih gradova svojim će novostečenim znanjima uz terapijskog psa kreirati i poboljšati postojeće terapijske postupke koje svakodnevno provode u radu s djecom – korisnicima njihovih usluga. 

Uključivanjem terapijskih pasa u individualni ili grupni rad s djecom s teškoćama u razvoju želi se potaknuti napredak i razvoj te omogućiti djeci bolju socijalnu uključenost u zajednici. Terapiju provodi posebno educiran terapijski tim koji se sastoji od stručnjaka-voditelja i terapijskog psa.  

Psi koji su uključeni u projekt posebno su odabrani i trenirani za ovu namjenu, a stručnjacima služe kao motivator i suradnik u kreiranju terapijskih postupaka i aktivnosti koje osiguravaju bolji napredak i povećanje uspješnosti postizanja unaprijed zadanih razvojnih ciljeva te djeci pružaju veselje i ugodu kod često napornih i ponavljajućih vježbi. S obzirom da ovakav način rada potiče ostvarenje najboljeg mogućeg razvojnog ishoda kod djece, izravno doprinosi boljitku cijele obitelji. 

Skip to content