Projekti

Profesionalna podrška za Centar za autizam Osijek

Profesionalna podrška za Centar za autizam Osijek

Projekt suradnje s mentorima iz srodne ustanove u svrhu pomoći u radu učiteljima i odgojiteljima djece i učenika s poremećajem iz spektra autizma.

Dok su prostorni i materijalni uvjeti i kapaciteti Centra u koraku s najsuvremenijim svjetskim standardima i trendovima, nedostatak stručnoga kadra edukacijsko-rehabilitacijskog profila, s druge strane, predstavlja značajan problem. Prošle školske 2019./2020. godine čak 90% nositelja odjeljenja bilo je popunjeno kadrom učitelja razredne nastave, pedagoga ili profesora koji nemaju potrebna znanja niti iskustva u radu s djecom ili učenicima s PSA. Tekuće školske 2020./2021. godine postotak se smanjio na 60%, a preostalih 30% ove godine upotpunilo se pripravnicima kojima jednako tako nedostaje radno iskustvo i koji zahtijevaju stručne voditelje. Prevelik broj nositelja odjeljenja koji trebaju mentora u svom radu nije bilo moguće voditi od strane jednog stručnog suradnika zaposlenog u Centru. Iz ovoga je proizašla potreba Centra da se obrati za pomoć stručnjacima iz srodne ustanove te da se podučavanjem nestručnih djelatnika i pripravnika o osnovnim principima i znanstveno utemeljenim metodama rada obogati i usavrši rad s našom djecom i učenicima.

Specifičnosti osobina i potreba osoba s PSA zahtijevaju primjenu posebnih metoda rada, uvođenje alternativnih oblika komunikacije, primjenu strategija za kontrolu ponašanja te primjenu didaktičko-metodičkih postupaka prilagodbe odgojnih i obrazovnih sadržaja. Budući da su metode Treatment and Education of Autistic and Communication related Handicapped Children (TEACCH), Applied Behavior Analysis (ABA), Picture Exchange Communication System (PECS) u svijetu temelj i osnova rada s osobama s PSA, nužno je da one budu sastavni dio svakodnevnoga rada svakome od naših korisnika. Projektom je planirano da nas u tome stručno vode kolegice edukacijske rehabilitatorice s višegodišnjim iskustvom rada s ovom populacijom.

Projekt je započeo prvim sastancima s ravnateljicom Edit Lemal i djelatnicama Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Majdom Kurbalić, Majom Radoš-Bučma te Renatom Šimeg u veljači 2020., a nastavio se u obliku brojanih predavanja, radionica, posjeta, svakodnevnom komunikacijom i timskim sastancima s našim djelatnicima.

Vrlo brzo su nastupili uspjesi u radu nositelja odjeljenja što je rezultiralo velikim napretkom u razvoju, radu, učenju i ponašanju naše djece i učenika. Ponosni smo na sve njih.

Projekt je primio financijsku pomoć iz HEP-ove donacije „Svjetlo na zajedničkom putu“. Srdačno zahvaljujemo što su dio naše sada osvijetljene priče.

Nadamo se da će se projekt nastaviti provoditi i u budućnosti kako bi jačali i rasli zajedno sa svim korisnicima i njihovim roditeljima/skrbnicima koji su nam povjereni.

PARTNERI NA PROJEKTU:

Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“, Osijek

Agencija za odgoj i obrazovanje

HEP „Svjetlo na zajedničkom putu“

TRAJANJE PROJEKTA:

Veljača 2020. – Siječanj 2021.

Skip to content