Natječaji

Poziv na vrednovanje – EDUKACIJSKI REHABILITATOR RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Poziv na vrednovanje – EDUKACIJSKI REHABILITATOR RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

CENTAR ZA AUTIZAM

Vinkovačka 3

31 000 Osijek

KLASA: 112-01/23-01/1

URBROJ: 2158-52-23-98

Osijek, 07. studeni 2023. godine

 

Na temelju članka 8. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Centru za autizam, a vezano za objavu natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Edukacijski rehabilitator ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja od 24.10.2023. (KLASA: 112-01/23-01/1 , URBROJ: 2158-52-23-97), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata objavljuje

 

Poziv na vrednovanje i popis kandidata prijavljenih na natječaj za zasnivanje radnog odnosa –

EDUKACIJSKI REHABILITATOR RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 

Kandidate koji  su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu na natječaj, Povjerenstvo poziva na vrednovanje.

 

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku natječaja.

 

Razgovor s kandidatima-intervju održat će se dana 13.11. 2023. godine (ponedjeljak) u 13:00 sati, u prostorijama Centra za autizam, Vinkovačka 3, Osijek.

 

Na razgovor s kandidatima-intervju pozivaju se:

Redni broj IME I PREZIME
1. ANDRIJANA GUDLIN
2. KARLA MATIĆ
3. IVA SMAŽIL
4. TENA VINKOVIĆ

 

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata

 

Skip to content