Osnovni program

Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke

Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke

U Centru za autizam obrazuju se učenici prema Rješenju Ureda državne uprave Osječko-baranjske županije što je sukladno Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015). 

U odgojno-obrazovne skupine uključuju se učenici u od 7. do 21. godine života kojima se utvrdi Posebni program za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke u školi koja ima posebne uvjete odgoja i obrazovanja (članak 9, NN 24/2015). Sastav odgojno-obrazovnih skupina ovisan je o kronološkoj dobi učenika, psihofizičkim osobitostima i sposobnostima učenika. Plan i program za odgojno – obrazovne skupine od 7. do 10. godine i odgojno–obrazovne skupine od 11. do 14. godine provodi se kroz sljedeća područja: Briga o sebi, Komunikacija, Psihomotorika, Razvoj kreativnosti (likovne i glazbene), Socijalizacija, Učenik i njegova okolina, Vjeronauk (izborni predmet) te Tjelesna i zdravstvena kultura. 

Plan i program za odgojno–obrazovne skupine od 15. do 21. godine temelji se na sljedećim područjima: Briga o sebi, Komunikacija, Organizirano provođenje slobodnog vremena, Radno osposobljavanje, Socijalizacija, Tjelesna i zdravstvena kultura, Učenik i radna okolina te Vjeronauk kao izborni predmet.  

Program provode edukacijski rehabilitatori. Programi se kreiraju nakon procjene, a za cilj imaju osposobiti učenike za jednostavne aktivnosti svakodnevnog života i rada. Uz to učenici su dodatno uključeni u rehabilitacijske postupke koji za cilj imaju (re)habilitaciju teškoća (logopedska terapija, kineziterapija, muzikoterapija..). 

Temeljem procjene stručnog tima i na zahtijev roditelja učenici se uključuju u produženi stručni postupak s ciljem pomoći u učenju, organiziranom provođenju slobodnog vremena i dodatnom uključivanju u rehabilitacijske postupke.  

Skip to content