Osnovni program

Posebni program uz individualizirane postupke u školi koja ima posebne uvjete odgoja i obrazovanja

Posebni program uz individualizirane postupke u školi koja ima posebne uvjete odgoja i obrazovanja

U Centru za autizam obrazuju se učenici prema Rješenju Ureda državne uprave Osječko-baranjske županije što je sukladno Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (NN 24/2015). 

U osnovnoškolsko obrazovanje uključuju se učenici kojima se utvrdi posebni program uz individulaizirane postupke u školi koja ima posebne uvjete odgoja i obrazovanja (članak 8, stavak 4, NN 24/2015). Nastavni plan i program od 1. do 8. razreda obuhvaća usvajanje znanja i vještina kroz sljedeće nastavne predmete: Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Likovna kultura, Glazbena kultura, Tjelesna i zdravstvena kultura, Tehnička kultura i Vjeronauk kao izborni predmet. Program provode edukacijski rehabilitatori. Odgojne predemete vode učitelji Likovne kulture, Glazbene kulture i Tjelesne i zdravsteve kulture. Učenici su prema osobnim interesima i sklonostima uključeni u izvananstavne aktivnosti (Domaćinstvo, Recitatore, Mali glazbenici..). Uz to dodatno su uključeni u rehabilitacijske postupke koji za cilj imaju (re)habilitaciju teškoća (logopedska terapija, kineziterapija, muzikoterapija..). 

Temeljem procjene stručnog tima i na zahtijev roditelja učenici se uključuju u produženi stručni postupak s ciljem pomoći u učenju, organiziranom provođenju slobodnog vremena i dodatnom uključivanju u rehabilitacijske postupke.  

Skip to content