Osnovni program

Posebni odgojno-obrazovni program za djecu s poremećajima iz spektra autizma rane i predškolske dobi

Posebni odgojno-obrazovni program za djecu s poremećajima iz spektra autizma rane i predškolske dobi

Potreba za pružanjem kvalitetne i primjerene odgojno-obrazovne podrške u okviru programa ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji za djecu s poremećajima iz spektra autizma (PSA) i sumnjom na isti, zanimanje roditelja te spremnost i inicijativa grada Osijeka potaknuli su organiziranje Posebnog odgojno-obrazovnog programa za djecu s poremećajima iz spektra autizma rane i predškolske dobi u našem Centru. Program je kreiran i prilagođen specifičnostima razvojnih područja djece s PSA rane i predškolske dobi te se po tome razlikuje od ostalih kurikuluma za djecu rane i predškolske dobi. Cilj ovog programa je pružiti individualno planiranu podršku za stjecanje adaptivnih vještina, znanja i kompetencija na razvojnim područjima koje su neophodne za funkcionalno ophođenje u svakodnevnom životu. Konačna je vizija Programa, a koja je u cilju svih onih koji ga zajedničkim snagama provode, dati maksimum u poticanju djeteta s PSA rane i predškolske dobi u njegovom spoznajnom, socioemocionalnom, senzomotoričkom i kreativnom razvoju te ga osamostaliti u području brige o sebi kako bi ono bilo što zadovoljnije i samostalniji za svakodnevni život i nastvak odgoja i obrazovanja. Ključni cilj je pripremiti djecu s PSA ovisno o sposobnostima za integraciju u redovan sustav ili nastavk odgoja i obrazovanja u posebnim uvjetima. Roditelji djece s teškoćama ističu nedostatak institucijske podrške (obrazovne i rehabilitacijske) čime djeca u ranom periodu bivaju zakinuta za potrebnu podršku. Zahvaljujući činjenici da dječji vrtić osim odgojno-obrazovne podrške nudi i rehabilitacijsku podršku, njegova uloga time postaje značajna u neposrednoj lokalnoj zajednici.  

Dugoročni cilj ovog Programa i grupa za djecu s PSA je mogućnost terapijskog rada, razvoj kvalitetnog sustava podrške djetetu i obitelji, priprema za nastavak obrazovanja u inkluzivnim i posebnim uvjetima, a ostvaruje se kroz: 

– uključivanje djeteta u vrtićke programe ranog i predškolskog odgoja i naobrazbe 

– poticanje razvoja djeteta ublažavanjem posljedica oštećenja i prevencijom sekundarnih teškoća; razvoj maksimalnih mogućnosti djeteta za svakodnevno funkcioniranje i adaptacija u svakodnevnu okolinu 

– pružanje potpore pri generalizaciji naučenih vještina potrebnih za svakodnevno funkcioniranje i osamostaljivanje 

– priprema djece za nastavak u redovnom sustavu  

– pružanje stručne pomoći roditeljima i obitelji. 

S obzirom na to da je odgoj i obrazovanje djece s PSA dugotrajan, kontinuirani i postepeni proces, nameće se potreba podrške djetetu i obitelji. Stručnjaci i roditelji će kroz aktivan partnerski odnos uskladiti svoje strategije poučavanja i ophođenja s djetetom s PSA s ciljem usmjerenim na dobrobit svakog pojedinog djeteta. Kreiranje posebnog programa rada odgojno-obrazovnih grupa, predstavlja jedan od načina ranog, sustavnog i kontinuiranog uključivanja djeteta s PSA u sustav odgoja-obrazovanja.  

Skip to content