Uncategorized

Osnovna PODD edukacija

Osnovna PODD edukacija

Tri djelatnice našeg Centra sudjelovale su na Osnovnoj PODD edukaciji u trajanju od dva dana (22. i 23. rujna). PODD edukaciju vodila je osnivačica ovog koncepta, Gayle Porter koja ima preko 40 godina iskustva u neposrednom radu s djecom s različitim teškoćama.

Tijekom prvoga dana edukacije učili smo o različitim temama: izazovima, razvoju potpomognutog jezika, strategijama organiziranja rječnika potpomognutog jezika, obilježjima PODD komunikacijskih knjiga te izboru rječnika i PODD predlošcima.

Drugog dana edukacije učili smo o odabiru i prilagođavanju PODD predložaka, strategijama podučavanja, stvaranju okruženja za potpomognutu komunikaciju, pružanju receptivnog inputa, stvaranju prilika za ekspresivnu komunikaciju, scaffolding interakcija, razvijanju operacijskih vještina, učenju komunikacijskih partnera i kako početi/ odakle krenuti.

Tijekom edukacije imali smo prilike za rasprave i postavljanje pitanja predavačicama, a kroz grupne aktivnosti i aktivnosti u paru vježbati komuniciranje putem knjiga. Uz to smo vidjeli brojne primjere primjene PODD knjiga u neposrednom radu s učenicima s različitim teškoćama.

Skip to content