O nama

Naša misija je suradnjom nastavnika, roditelja i lokalne zajednice svakom djetetu omogućiti razvitak u sredini u kojoj će se osjećati prihvaćeno, voljeno, sigurno i zadovoljno. Kreirati sredinu koja će djelovati poticajno na razvitak svih njegovih potencijala, u kojoj će se voditi briga o djetetovim specifičnostima kao pojedinca i gdje će ga se osposobljavati za samostalan i odgovoran život.

Naša vizija je odgoj i obrazovanje sretnog i uspješnog učenika koji se razvija uz poticaj učitelja, podršku roditelja i cijele lokalne zajednice.

Naše vrijednosti su sljedeće:

 • Strastveni smo prema ljudima i pozitivni o tome što je moguće.
 • Ljudi su na prvom mjestu.
 • Cijenimo zajednički rad.
 • Slavimo raznolikost.
 • Uživamo u jedinstvenosti.
 • Težimo većim stvarima.
 • Gledamo u budućnost.
 • Usmjereni smo na naše snage.

Naš tim


 • Vladimir Bjelobrk - Ravnatelj
 • Zvonimir Borevac - Tajnik
 • Elizabeta Haničar - Stručni suradnik pedagog
 • Sara Pažin - Stručni suradnik logoped
 • Ksenija Sudar - Voditelj računovodstva

EDUKACIJSKI REHABILITATOR RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

 • Tatjana Barić
 • Doris Bošnjak
 • Matea Juroš
 • Ena Pavić

UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR RAZREDNE I PREDMETNE NASTAVE

 • Dora Akšamović
 • Marina Mihić
 • Bojana Stanić
 • Kristina Vlaović

UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR U ODGOJNO OBRAZOVNIM SKUPINAMA

 • Zoran Malečić
 • Anja Kovač Mišura
 • Martina Kovačević
 • Rea Pilgermajer
 • Neven Stober
 • Una Šijan
 • Jadranka Antunović Tavrić

UČITELJ EDUKACIJSKI REHABILITATOR U PRODUŽENOM STRUČNOM POSTUPKU I REHABILITACIJSKIM PROGRAMIMA

 • Mia Bašić
 • Karolina Burek Bilokapić
 • Vedrana Jugović
 • Gabrijela Purić

VJEROUČITELJ

 • Ivana Dugandžić

UČITELJ GLAZBENE KULTURE

 • Marina Hojsak

UČITELJ LIKOVNE KULTURE

 • Tamara Krešo

UČITELJ TJELLESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE

 • Kristina Gagro

MEDICINSKO OSOBLJE

 • Suzana Matić - njegovateljica
 • Marija Mrđa - medicinska sestra
 • Vjekoslav Šimić - medicinski tehničar

TEHNIČKO OSOBLJE

 • Katarina Berki – kuharica
 • Ljiljana Bukovčak - spremačica
 • Slaven Ernješ - domar/vozač
 • Marija Horvat - spremačica
 • Draženka Pralija - spremačica
 • Nada Varžić - spremačica

Povijest centra

16. svibnja 2015.

Na sastanku pročelnice Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije i defektologinje Sande Zlatarić predstavljena je ideja da se Škola za osposobljavanje i obrazovanje „Vinko Bek“ pretvori u Centar za autizam.


18. svibnja 2015.

Sanda Zlatarić, profesor rehabilitator, izabrana je za vršitelja dužnosti ravnatelja u Školi za osposobljavanje i obrazovanje „Vinko Bek“ te 19. svibnja 2015. preuzima navedenu dužnost.


29. svibnja 2015.

Ravnateljica Sanda Zlatarić šalje dopis Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije s prijedlogom rješenja o pokretanju Centra za autizam koji je proslijeđen tadašnjem županu Vladimiru Šišljagiću.


4. lipnja 2015.

Na poziv ravnateljice, roditelji iz Inicijative za izgradnju Centra za autizam – Emilija Šmit Polić, Klaudija Scaggs i Daliborka Pavošević obilaze prostor Škole te su suglasni da zajedničkim snagama krenu u borbu za otvaranje budućeg Centra za autizam u Slavoniji, uz podršku osnivača škole Osječko-baranjske županije.


19. lipnja 2015.

U Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije održan je radni sastanak na kojem su dogovoreni koraci za realizaciju ideje otvaranja Centra za autizam.


26. lipnja 2015.

U prostoru Škole održan je sastanak na temu broja djece i odraslih korisnika s autizmom koji bi bili polaznici budućeg Centra za autizam.


29. lipnja 2015.

U Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije održan je sastanak s temom osnivanja Centra za autizam u sklopu Škole za osposobljavanje i obrazovanje „Vinko Bek“ u Osijeku.


6. srpnja 2015.

U Gradu Osijeku, u prostorijama Velike vijećnice održan je sastanak na temu rješavanja problematike djece i odraslih osoba s autizmom u Osijeku i regiji.


22. rujna 2015.

U prostorijama Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije održan je sastanak u svezi arhitektonskog rješenja nove zgrade Centra za autizam.


10. listopada 2015.

Između tri ministarstva, županije osječko-baranjske i Grada Osijeka potpisan je Sporazum o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek.


16. prosinca 2015.

Potpisan je dodatak Sporazumu.


17. prosinca 2015.

Osnivač Škole donosi odluku o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje „Vinko Bek“ u Osijeku i upućuje je MZOS-u.

Tijekom mjeseca, ravnateljica Sanda Zlatarić izrađuje Studij opravdanosti izgradnje zgrade Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek. U međuvremenu MZOS traži doradu Odluke o promjeni imena i djelatnosti škole te isto šalje Osnivaču.


20. srpnja 2016.

Osnivač donosi Rješenje o javnoj nabavi izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek.


26. kolovoza 2016.

Javno otvaranje ponuda.


7. rujna 2016.

Poništenje postupka javne nabave za izgradnju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Osijek.


30. rujna 2016.

Na zahtjev župana Vladimira Šišljagića traže se pojašnjenje kvadrature te zakonske odrednice zadanog prostora budućeg centra. Ravnateljica izrađuje studiju prostora.


5. listopada 2016.

Održana je skupština Osječko-baranjske županije na kojoj je donesena odluka o pokretanju javne nabave za izvođače radova.


18. listopada 2016.

U Županijskom glasniku broj 7/16 objavljena je Odluka o promjeni imena i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje „Vinko Bek“ Osijek. Odluka postaje pravomoćna 26. listopada 2016. godine.


31. listopada 2016.

Objavljen je natječaj za izgradnju Centra za odgoj obrazovanje i rehabilitaciju Osijek koji je otvoren do 21. studenog 2016. godine. Po nalogu Odjela za prosvjetu Osječko-baranjske županije Škola je, uz suglasnost Školskog odbora, otvorila natječaj za odabir nadzora građenja.


17. siječnja 2017.

Potpisan je ugovor s odabranim izvođačem za izgradnju Centra, tvrtkom ZUBER DOO. Predviđeni je rok radova 2 godine i 5 mjeseci uz mogućnost rebalansa i ranijeg završetka. Uredbom župana vođenje investicije izgradnje Centra preuzeo je Odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije te je 24. siječnja 2017. godine održan sastanak koordinacije predstavnika Odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije, nadzora i ravnateljice Centra.


19. stunenog 2018.

Nakon završetka izgradnje Centra obavljen je tehnički pregled građevine te je 19. studenog 2018. godine izdana Uporabna dozvola za istu građevinu. Nakon toga započelo se sa opremanjem Centra. Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 13. prosinca 2018. godine donijela je Odluku o promjeni naziva i djelatnosti Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 22. siječnja 2019. godine donijelo Rješenje o sukladnosti ove odluke sa zakonom. Ovom odlukom novi naziv centra je Centra za autizam. Ministarstvo znanosti i obrazovanja je 20. veljače 2019. godine izdalo Rješenje da centar za autizam, Osijek ispunjava uvjete propisane zakonom za rad u promijenjenim uvjetima u novoizgrađenom objektu.

Nakon dobivanja potrebnih suglasnosti za 22 radna mjesta od Ministarstva znanosti i obrazovanja, tijekom veljače 2019. god., provodi se natječajni postupak za nova radna mjesta i vrši se zapošljavanje prema provedenom natječajnom postupku.


01. ožujka 2019.

Od 01. ožujka 2019. godine Centar za autizam započinje s radom u okviru djelatnosti vezanih za rad s djecom i učenicima s poremećajima iz spektra autizma. Tijekom veljače i ožujka 2019. godine u tijeku je izrada i usvajanje Statuta Centra za autizam. Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 04. travnja 2019. godine donijela je Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Centra za autizam, Osijek, slijedom koje je Školski odbor Centra donio Odluku o usvajanju Statuta Centra za autizam, Osijek.


29. travnja 2019.

Nakon stupanja na snagu Statuta , trgovačkom sudu u Osijeku ponesen je zahtjev za promjenu naziva i djelatnosti. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku od 29. travnja 2019. godine (Tt-19/2638-2) Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju promijenio je naziv u Centar za autizam.

Virtualna šetnja.