Projekti

“MOGU više – mogu bolje“

“MOGU više – mogu bolje“

 

Centar za autizam uključen je u trogodišnji program od 2020. do 2023. naziva „MOGU više – mogu bolje“ koji je podržan od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Ovim se program namjerava djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima u znatnoj mjeri pomoći u razvijanju i poboljšavanju socijalnih vještina te općeg tjelesnog i mentalnog zdravlja. 

Uključivanjem djece s teškoćama u razvoju i njihovih roditelja u terapije pomoću konja te organiziranjem radionica u svrhu razvoja socijalnih vještina djece, postići će se bolja ravnoteža između obiteljskih obveza obitelji djece s teškoćama u razvoju te će im se omogućiti normalizirani način života. 

Budući da u lokalnoj zajednici i dalje ne postoji dovoljan broj aktivnosti i sadržaja koji bi bili namijenjeni djeci s poremećajem spektra autizma i Syndromom Down na području Osječko-baranjske županije, provedbom programa u partnerstvu s Gradom Osijekom, Centrom za autizam, Udrugom obitelji djece s autizmom Dar te Udrugom za Down sindrom Osječko-baranjske županije doprinijet će se djelotvornijoj provedbi prevencije institucionalizacije i povećanja socijalnog uključivanja za iste na regionalnoj razini. 

Uključivanjem  djece s teškoćama u razvoju u programske aktivnosti dugoročno će se utjecati na usvajanje novih vještina, socijalne interakcije i razumijevanje pravila i normi ponašanja, podizanje razine socijalne pažnje i socijalnog razumijevanja te postizanje bolje ravnoteže između obiteljskih obveza unutar obitelji djece s teškoćama u razvoju. Kroz ostvarenje ovog  glavnog cilja stvorit će se ujedno i poticajno te osnažujuće okruženje djeci s teškoćama u razvoju. 

Projektni partner – Centar za autizam Osijek  

  • izvršio je odabir djece koja su bila uključena u projektne aktivnosti; 
  • redovito sudjeluje u zajedničkom radu na provedbi projekta, vrednovanju te 

rješavanju problema vezanih za provedbu; 

  • formirao je djecu u skupine kako bi mogla dolaziti na aktivnosti taksi prijevozom (uvršten trošak u proračun) s obzirom da Partner nema vlastiti; 
  • prati ponašanje djece tijekom sudjelovanja u projektnim aktivnostima i analizira utjecaj aktivnosti na djecu; 
  • skuplja sve informacije potrebne za izradu evaluacije predviđene na kraju provedbenog razdoblja 
Skip to content