Izvannastavne aktivnosti

Mali glazbenici

Mali glazbenici

Mali Glazbenici izvannastavna je aktivnosti čiji su ciljevi: kreativno provođenje slobodnog vremena kroz aktivno istraživanje mnoštva glazbenih instrumenata i improvizacija sviranja ritmova i meloritamskih cjelina te poticanje komunikacijskih i socijalnih vještina, razvoj samopouzdanja i pozitivne slike o sebi. Ona se provodi u raznim oblicima rada: individualno, grupno, u paru s drugim učenikom te u paru s učiteljicom ili pomoćnikom u nastavi. 

Također, sudjelovanjem u glazbenim aktivnostima, učenici razvijaju neke elemente glazbenog sluha poput osjećaja za ritam, osjećaja za intonaciju, osjećaja za izražajnost u dinamici, osjećaja za realizaciju glazbenih misli pokretom, osjećaja za glazbenu analizu (glasovi, instrumenti, tempo, dinamika i drugo) te osjećaj za uočavanje glazbenog ugođaja. Improvizacija je ovdje najvažnije sredstvo za samoizražavanje putem medija kojeg učenik preferira i samoinicijativno odabire: vlastiti glas, plesni pokret, udarački instrument, harmonijski instrument ili pak neki drugi. Neki od instrumenata za kojima učenici najčešće posežu su razne vrste bubnjeva s palicama raznih veličina, sintesajzer, gitara, triangl, kalimba, zvečke, šuškalice, kastanjete, tamburin, peruanski cayon, metalofon i ostali. Na raspolaganju je i mikrofon za pjevanje koji je spojen na pojačalo te specijalizirane slušalice za individualno slušanje. 

U neposrednom radu s učenicima miješaju nedirektivni i direktivni stil vođenja aktivnosti. Drugim riječima, učenici samostalno odabiru način kojim će se najradije glazbeno samoizraziti, no taj proces nerijetko podupire voditeljica aktivnosti pružanjem individualne i stupnjevane podrške pri rukovanju instrumentom, poticanjem učenika na uvježbavanje sviranja za koje učenik pokazuje sklonost i potencijalnu darovitost, usklađivanjem učenika pri grupnim izvedbama, osvještavanjem učeniku svih načina sudjelovanja u skladu s njegovim sklonostima, sposobnostima i potencijalima te osiguravanjem opuštenog i ugodnog ugođaja u učionici. 

Osim aktivnog istraživanja glazbenih instrumenata putem svih osjetnih modaliteta, učenici u ovoj izvannastavnoj aktivnosti sudjeluju i pasivno – slušanjem raznih glazbenih djela potkrijepljenih video sadržajem: dječjih pjesmica, ambijentalnih skladbi sa zvukovima prirode, izvedbi dječjih zborova, edukativnih videa o sviranju raznih instrumenata i sl. 

Učenike koji pokažu glazbeno-plesnu sklonost potiče se na izvedbu na školskim priredbama za koje se učenici marljivo pripremaju te pritom, naravno, izrazito uživaju. 

Skip to content