Terapijski postupci

Likovna terapija

Likovna terapija

Likovna terapija temelji se na spoznaji o pozitivnim učincima likovnosti na čovjeka odnosno na njegovo cjelokupno zdravlje (psihičko i fizičko). Svaka osoba, bez obzira na razinu sposobnosti, ima sposobnost projekcije svojih unutarnjih konflikata u vizualne oblike te je likovno izražavanje zapravo sredstvo neverbalne komunikacije sa sobom ili svijetom oko sebe, sredstvo unutarnjeg ili vanjskog dijaloga. Stoga, unutrašnje iskustvo koje se likovno iskazuje postaje jasnije, osvještava se i lakše ga je verbalno izraziti. Bit likovne terapije je i u terapijskoj aktivnosti stvaranja nečega, u samom procesu i rezultatima tog procesa, u stvaranju novih spoznaja, usvajanju novih iskustava, što sve pridonosi samopotvrđivanju, jačanju samopouzdanja, harmoniziranju, rekreaciji i integraciji osobe. U radu s djecom s poremećajima iz spektra autizma naglasak je na samom procesu i njegovom terapijskom učinku, a ne na likovnom proizvodu kao rezultatu tog procesa. Likovna terapija većinom se ostvaruje individualnim radom, a u pojedinim ciljanim situacijama u manjim skupinama.

Osim tih osnovnih zajedničkih crta, djeca su vrlo različita.

Razlikuju se po:

 • Dobi (od 7. do 21. godine),
 • Stupnju sposobnosti,
 • Specifičnoj dijagnozi,
 • Karakteru,
 • Interesu za likovno izražavanje.

Ciljevi i zadaće likovne terapije:

 • Poticanje djeteta koje je pasivno, nemotivirano i interesno zatvoreno,
 • Razvijanje pažnje i koncentracije kod djece s izraženom hiperaktivnošću, perceptivnog osvještavanja vlastitog tijela i izgradnje cjelovite slike o njemu,
 • Razvijanje vizualne i taktilne percepcije i općenito percepcije prostora,
 • Podizanje razine grafičkog izražavanja-razvoj likovnog jezika, korištenje likovnog izraza kao sredstva komunikacije,
 • Izgradnja odnosa sa skupinom i unutar skupine,
 • Usmjeravanje i smanjivanje psihomotoričkog nemira, snažnih emocija i nepoželjnih oblika ponašanja.

Kako su djeca s obzirom na stupanj sposobnosti vrlo različita, likovna terapija kreće se od jednostavnog korištenja likovnih sredstava i pomagala do složenih likovnih postupaka koji imaju elemente radnog procesa.

Aktivnosti:

 • Različite igre vodom, zemljom-glinom, plodovima i raznim drugim materijalima s ciljem razvoja percepcije, spoznaje, motoričkih i kreativnih sposobnosti,
 • Igre bojom: ostavljanje tragova tijela, bojanje prstićima (otisci ručica, ocrtavanje kontura tijela s ciljem osvještavanja tijela),
 • Pravilno korištenje likovnih sredstava i materijala,
 • Postupci potpomaganja: vođenje, opcrtavanje, korištenje šablona, praćenje traga, spajanje točkica, precrtavanje…,
 • Gnječenje, trganje, savijanje materijala (glina, glinamol, plastelin) oblikovanje jednostavnih formi – valjčića, niti, kuglica i njihovo spajanje u jednostavne oblike (ogrlice npr.),
 • Gužvanje, trganje, rezanje i stvaranje određene forme spajanjem (oblikovanje papira),
 • Izrada kolaža i mozaika (kao rezultata stereotipnog trganja ili rezanja papirića),
 • Slobodno crtanje, slikanje, oblikovanje (dijete samo izražava želju što i s čim želi raditi, a terapeut usmjerava razgovorom i ukazivanjem na mogućnosti),
 • Izrada fotomontaža (fotografski predložak plus intervencija linijom, bojom)kao poticaj vježbanju prostornih odnosa i proporcija,
 • Jednostavni grafički postupci: pečati od stiropora, pluta, linoleuma,
 • Nešto složeniji grafički postupci (karton tisak, monotipija, šablonski tisak, batik papir),
 • Slikanje na štafelaju (veliki format-ljepenka ili kolaž papir) uz korištenje kistova različite debljine, spužvastih valjaka, špatulica, pečata- svladavanje straha od velikog formata i prostora općenito,
 • Sudjelovanje u izradi blagdanskih i prigodnih dekoracija jednostavnih predmeta i čestitki (cilj je osvještavanje događaja oko sebe- blagdana, promjena u prirodi…),
 • Organiziranje prigodnih izložbi kao poticaj razvijanju osjećaja za vrijednost vlastitog rada.
Skip to content