Novosti

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U RANI I PREDŠKOLSKI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U RANI I PREDŠKOLSKI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

JAVNI POZIV

ZA UPIS DJECE U RANI I PREDŠKOLSKI PROGRAM ODGOJA I OBRAZOVANJA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

 

POSTUPAK UPISA

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM

6. 5. 2024. do 31. 5. 2024.

RAZGOVOR SA STRUČNIM TIMOM

3. 6. 2024. do 10. 6. 2024.

OBJAVA REZULTATA

Do 14. 6. 2024.

POTPISIVANJE UGOVORA I IZDAVANJE RJEŠENJA O UPISU

24. 6. 2024. i 28. 6. 2024.

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS S DOKUMENTACIJOM

Detaljnije u Pravilniku o upisima i mjerilima za upis djece predškolske dobi u Centar za autizam, Osijek

Zahtjevi za upis s dokumentacijom podnose se u Centru za autizam, Vinkovačka 3, Osijek radnim danom od 6. 5. 2024. do 31. 5. 2024. od 8,30 – 14,30 sati

 

Upisnu dokumentaciju podnosi roditelj, a ona obuhvaća:

  • ispunjen Zahtjev za upis,
  • presliku izvoda iz matice rođenih ili rodni list djeteta,
  • presliku dokumenta iz kojeg je vidljivo postojanje dijagnoze ili sumnje na PSA,
  • relevantnu dokumentaciju koja potvrđuje utvrđeni stupanj i vrstu teškoća po propisima iz socijalne skrbi
  • potvrdu o redovitom cijepljenju djeteta,
  • presliku osobne iskaznice roditelja,
  • dodatnu dokumentaciju koja potvrđuje ostvarivanje prednosti za upis u CZA

 

RAZGOVOR SA STRUČNIM TIMOM

Razgovori roditelja i djeteta sa stručnim timom odvijat će se u Centru za autizam, Vinkovačka 3, od 3. 6. 2024. do 10. 6. 2024. u terminima koje će roditelj dobiti nakon predaje Zahtjeva za upis.

 

OBJAVA REZULTATA UPISA

Rezultati upisa bit će objavljeni do 14. 6. 2024. na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama CZA (cza-os.hr).

 

POTPISIVANJE UGOVORA I IZDAVANJE RJEŠENJA O UPISU

 

Potpisivanje Ugovora i Rješenja o upisu bit će 24. 6. 202 4. i 28. 6. 2024. u tajništvu Centra za autizam od 8,30-14,00 sati.

 

U Osijeku, 26. ožujka 2024. godine

KLASA: 602-01/24-01/1

URBROJ: 2158-52-24-43

Skip to content