Projekti

Asistent u nastavi

Asistent u nastavi

Pomoćnike u vrtiću osigurava Grad Osijek na temelju zahtjeva koji zajedno s potrebnom dokumentacijom podnosi Centar.

Uloga pomoćnika u vrtiću podrazumijeva:

  • Produženu ruku djetetu u okolini u kojoj boravi.
  • Usmjeravanje djeteta na drugo dijete/djecu u skupini ili na odgajatelja, tj. pomoć u ostvarivanju djetetovih socijalnih interakcija.
  • Osiguravanje djetetove dodatne pažnje i usmjerenosti na sadržaje i aktivnosti koje se oko njega događaju.
  • Pomaganje djetetu pri izvršenju zadataka.
  • Nagrađivanje djeteta za dobro obavljene zadatke.
  • Interveniranje u sprječavanju djetetovog nepoželjnog ponašanja.
  • Pomaganje odgajatelju pri uključivanju djeteta u skupinu i aktivnosti koje se u skupini provode.

Pomoćnik vodi, educira i prati dijete uz stručnu podršku i pomoć odgojitelja, s ciljem poticanja djetetova razvoja.

Centar za autizam uključen je u projekt od ožujka 2019.

Skip to content